16 Ağustos 2018 Perşembe

HOŞGELDİNİZ

 

 

MERKEZLERİMİZ HAKKINDA

 

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde 10 Kasım 2008 tarihinde kurulan Hidrojen Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve 8 Eylül 2012 tarihinde kurulan Enerji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, nano-teknolojik malzeme ve güneş pili üretim çalışmalarının bölgeye kazandırılması adına alt yapı kurulum projeleri gerçekleştirilmiştir.

 

•        ‘‘Mükemmeliyet Merkezi Kurulum Projesi’’ Kalkınma Bakanlığı Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilen DPT2011K120380 referans numaralı 2011 yılı Mali Destek Programı Kapsamında yürütülmektedir.

 

•        ‘‘İnce Film Kaplama Tekniği ile Güneş Pili ve Nano-Teknolojik Malzeme Üretim Laboratuvarlarının Kurulumu Projesi’’ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından finanse edilen TR61/12/ARGEK/0003* referans numaralı 2012 yılı Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi Mali Destek Programı Kapsamında tamamlanmıştır.

 

 

VİZYON ve MİSYONUMUZ

 

Birimlerimizin ortak misyonu; Ülkemiz refahının arttırılması için stratejik / siyasi / ekonomik güçlerin merkezini oluşturan ENERJİ konusunda çalışmalar yapmak, Enerji Üretimi, Enerjinin Depolanması ve Enerjinin Verimli kullanılması için araştırmalar yapıp halkımızda ortak bir bilinç oluşturmaktır.

 

Birimlerimizin ortak vizyonu; Enerji konusunda en güncel çalışmaları sadece bölge ve ülke genelindeki çalışmalar ile değil tüm dünya ile eşzamanlı yürütmek ve Enerji konusunda öncü olmaktır. Bu amaç ile en güncel laboratuvarların kurmak ve bu laboratuvarlarda çalışacak yurtiçi ve yurt dışından donanımlı bilim insanlarını merkezimiz çevresinde buluşturmak ve güncel çalışmalar yapabilmeleri için uygun ortamları sağlayarak ülkemizi uluslararası akademik platformda en iyi şekilde temsil etmektir.

 

 

 

YOL HARİTAMIZ

 

Teknoloji yol haritası stratejik ve uzun vadeli planlamayı desteklemek amacıyla sanayi alanında yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Teknoloji yol haritası, dünya genelinde çeşitli ülkeler ve sanayilerdeki değişimi inceleme ve strateji geliştirme amacıyla kullanılmaktadır.  Geleceği öngörerek ve organizasyonun mevcut teknoloji seviyesi ile ulaşmak istediği ileri teknoloji seviyesi arasındaki farkı tanımlayarak, hangi teknolojilerin nasıl ve ne zaman geliştirilmesi gerektiği konusunda net planlar ortaya koymaktadır. Bu bağlamda nano-teknolojik malzeme üretimi konusunda izlenmesi planlanan teknoloji yol haritası aşağıda verildiği gibi

- Öncelikle bölge adına geleceğe yönelik vizyon veya hedeflerin tanımlanması,

-  İncelenen teknoloji alanın mevcut durumunu veya kapasitesini ortaya koymaya yönelik yöntem veya tekniklerin uygulanması,

-  İlgili teknoloji alanın gelecekte etkileyebileceği düşünülen hususların incelenmesi,

-  Mevcut durum ile gelecek arasında teknoloji alanı esas alınarak gelişimin tanımlanması ve bunların ilişkilendirilmesinin yapılması,

-  Teknoloji yol haritası oluşturma sürecinde görüşlerine başvurulan paydaşların üniversite, kalkınma ajansı, özel sektör, kamu kurumu ve kuruluşları gibi çeşitli sektörlerden olması,

-  Teknoloji yol haritasının zaman tabanlı bir yapıya sahip olması,

-  Özellikle stratejik seviyede bir inisiyatifle oluşturulan teknoloji yol haritalarında çalıştay, sempozyum ve panel gibi tekniklerin uygulanması, belirlenmiştir.

 

KAPASİTEMİZ

 

Birimlerimiz 2013 yılı itibari ile Kalınma Bakanlığı, BAKA ve S.D.Ü. gibi kaynaklardan sağlanan bütçeler ile donanımlı laboratuvarlar kurmuştur ve halen bu laboratuvarları kapasite/çalışan vb. katkılar ile geliştirmektedirler. Birimlerimize ait laboratuvar ve ekipman ve çalışanlar aşağıda özetlenmiştir:

 

LABORATUVARIMIZ

 

 

Birimlerimiz S.D.Ü.  Merkezi Laboratuvar Bünyesinde B Blokta kurulumlarını tamamlamış olup çalışmalarını sürdürmektedir.

DÖKÜMANLAR

BAŞVURU